மன்னர் சார்ல்ஸின் உருவப்படம் கொண்ட புதிய நாணயங்கள் வெளியிடப்பட்டன


பிரித்தானியாவில் மூன்றாம் சார்ல்ஸ் மன்னரின் உருவப்படம் இடம்பெற்றுள்ள புதிய நாணயங்கள் வெளியாகியுள்ளன. 

அவரது உருவத்தை தாங்கிய 50p சில வாரங்களில் பொது புழக்கத்தில் வருகிறது.

பிரிட்டிஷ் சிற்பி மார்ட்டின் ஜென்னிங்ஸ் என்பவரால் 50p இன் முதல் பார்வை மற்றும் £5 மன்னரின் பக்கவாட்டான முகத்தின் உருவத்தை வடிவமைத்துள்ளார்.


மன்னர் சார்லஸ் தனிப்பட்ட முறையில் சிலைக்கு ஒப்புதல் அளித்தார். மேலும் அந்த உருவத்தைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார்.

வழமையாக இராணியின் தலையில் கிரீடம் அணிந்திருக்கும் முகவுருவம் பிரித்தானிய நாணயங்கள் மற்றும் நாணயத்தாள்களில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஆனால் முன்னைய மன்னர்கள் அன்றைய காலத்தில் எவ்வாறு நாயணங்களில் மன்னரின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டதோ அதே மாதிரியில் மூன்றாம் சார்ள்ஸ் அவர்களுடைய முகவுருவம் நாணயங்களில் வெளிவரவுள்ளது.

இந்த நாணயங்கள் அடுத்த வார தொடக்கத்தில் இருந்து ராயல் மின்ட் மூலம் சேகரிப்பாளர்களுக்கு விற்கப்படும். 

வங்கிகள், கட்டிட சங்கங்கள் மற்றும் தபால் நிலையங்கள் ஆகியவற்றின் தேவைக்கேற்ப விநியோகிக்கப்படும் 50p நாணயம் ஆண்டு இறுதிக்குள் பொதுப் பயன்பாட்டிற்குக் கிடைக்கும்.


இதேநேரம் மறைந்த இராணியின் உருவம் கொண்ட நாணயங்களுடன் சமநேரத்தில் மன்னரின் நாணயங்களும் புழக்கத்தில் இருக்கும். ஏற்கனவே புழகத்தில் உள்ள இராணியின் உருவம் கொண்ட  27 பில்லியன் நாணயங்கள் கடைகளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முந்தைய பிரித்தானிய மன்னர்கள் அவர்களின் பெயரின் லத்தீன் பதிப்பைப் பயன்படுத்தி கல்வெட்டில் குறிக்கப்பட்டனர்.

அதேபோன்று புதிய நாயணத்தின் விழிப்பில் இலத்தின் மொழியில் சார்லஸ் III • D • G • REX • ​​F • D • 5 POUNDS • 2022 என்று சுருக்கமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 

தமிழில் மொழியில் கிங் சார்லஸ் III, கடவுளின் அருளால், நம்பிக்கையின் பாதுகாவலர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.


புதிய £5 நாணயத்தின் பின்புறம் இராணியின் இரண்டு புதிய உருவப்படங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இளம் மன்னரிடமிருந்து நீண்ட கால அரச தலைவர் வரையிலான அவரது பயணத்தை பட்டியலிடுகிறது.

No comments