பழைய கள் ருசிக்கிறது வினோவிற்கு!

 


ரணில் விக்கிரமசிங்கா தலைமையிலான சர்வகட்சி அரசில் நிபந்தனைகளுடன் மாத்திரம் இணைந்து செயற்படுவதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தயாராகவுள்ளதாகவும், கடந்தகால ஏமாற்றங்களை பாடமாக்க கொண்டு நிபந்தனைகளற்ற ஆதரவை வழங்க தயாராகவில்லையெனவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வினோ நோகராதலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வகட்சி அரசாங்கம் உருவாகும் எனில் நாங்கள் நாட்டு மக்களின் நன்மை கருதியும், நாட்டின் சூழ்நிலை கருதியும் சில நிபந்தனைகளுடன் சர்வகட்சி அரசாங்கத்தில் இணையத் தயாராக உள்ளோம்.

ஆனால் கடந்த காலங்களில் ஆளுங்கட்சிகளும் எதிர்க்கட்சிகளும் தமிழ் மக்கள் அரசியல் தீர்வுகளில் அவர்களை ஏமாற்றியுள்ளனர்.

இதனை நல்ல அனுபவமாகக் கொண்டுள்ளதால், யாரிற்கும் நாங்கள் எழுந்தமானமாக ஏமாற்றுத்தனமாக ஆதரவு தருவதற்கு தயாராக இல்லை”எனவும் வினோ நோகராதலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.


No comments