ரணில் பதவிப்பிரமாணம்!


வெறும்  134 வாக்குகளுடன் தெரிவான ரணில் ஜனாதிபதியாக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளார்.

இலங்கை ஜனநாயக சோஷலிச குடியரசின் 8 ஆவது நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதியாகவே “ரணில் விக்கிரமசிங்க” ,பிரதம நீதியரசர் முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.No comments