மாலியில் இஸ்லாமிய அரசு குழுவின் உயர் நிலைத் தலைவர் பிடிபட்டார் - பிரான்ஸ் அறிவிப்பு


ஆபிரிக்க நாடான மாலியில் சஹேல் பகுதியில் இஸ்லாமிய அரசு குழுவின் உயர் நிலைத் தலைவரை ஒருவர் பிடிபட்டுள்ளார்என  பிரஞ்சு இராணுவம் இன்று புதன்கிழமை அறிவித்தது.

யூன் 11, 12 நாள்களில் இரவு நேரம் நடத்தப்பட்ட ஒரு படை நடவடிக்கையின்போதே கிரேட்டர் சஹாராவில் இஸ்லாமிய அரசின் மூத்த நபரான உமேயா ஒல்ட் பழைய அல்பாக்கயா (Oumey Ould Albakaye) வை பிடிபட்டுட்டுள்ளார்.

No comments