ரஷ்ய இலக்குகளை அழிக்க 121 டிரோன்களை உக்ரைனுக்கு வழங்குகிறது அமெரிக்கா


இலக்கு மீது துல்லியமாக மோதி வெடித்து சிதறும் பீனிக்ஸ் கோஸ்ட் டிரோன்களை அமெரிக்கா உக்ரைனுக்கு வழங்க உள்ளது.

இராணுவ வீரர்கள் எளிதாக பையில் வைத்து சுமந்து செல்லக்கூடிய இவ்வகை டிரோன்களை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

உக்ரைனுக்கு அனுப்பப்பட உள்ள ஆயுதங்களுடன் சேர்த்து 121 பீனிக்ஸ் கோஸ்ட் டிரோன்களும் அனுப்பப்படும் என அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது. இதுபோன்ற டிரோன்களை இயக்க உக்ரைன் வீரர்கள் சிலருக்கு ஏற்கனவே அமெரிக்காவில் வைத்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

No comments