ஆசியாவின் அதிசயம்:மின்துண்டிப்பா? இல்லையா?இலங்கையை  மின்துண்டிப்பு ஆட்டிப்படைத்துவருகின்ற நிலையில் திட்டமிடப்பட்ட மின்தடை இன்று அமுலாகாது அல்லது குறைக்கப்படலாம் என இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர், ஜனக ரத்நாயக்க இதனை தெரிவித்தார்.

எரிபொருள் இருப்புகளைப் பொறுத்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

இதேவேளை, இன்று முதல் மின் துண்டிப்பை குறைப்பதாக அரசாங்கம் உறுதியளித்துள்ளதால் இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

No comments