பிரான்சு மாவீரர் பணிமனை விடுக்கும் அறிவித்தல்


பிரான்சில் நடைபெறவுள்ள மாவீரர் நாளையொட்டி மாவீரர் பெற்றோர்கள் இரத்த உரித்துகளை தொடர்புக்கு வருமாறு கோரப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து மாவீரர் பணிமனை விடுத்துள்ள செய்தியறிக்கை:

No comments