மக்கள் மன்றங்களில் வலிமையான எதிர்க்கட்சியாக நாம்தமிழர் கட்சி; சீமான் பெருமிதம்!

 மக்கள் மன்றங்களில் வலிமையான எதிர்க்கட்சியாக நாம்தமிழர் செயற்படும் என தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து சீமான் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பெருமிதம் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

No comments