எகிப்தில் பண்டைய காலத்து 110 கல்லறைகள் கண்டுபிடிப்பு!

பண்டைய எகிப்தில் இரண்டு முக்கியமான இடைக்கால காலங்களில் எடுத்துகூறும் 110 கல்லறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

நைல் டெல்டாவில் எகிப்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 5,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எகிப்தின் பாரோனிய இராஜ்யங்கள் முதன்மு தலில் தோன்றுவதற்கு முந்தைய காலப்பகுதியில் டஜன் கணக்கான கல்லறைகளை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

கி.மு. 3300 இல் தொடங்கிய பூட்டோ காலத்திலிருந்து 68, மற்றும் நக்காடா III காலத்திலிருந்து ஐந்து ஆகியவை கல்லறைகளில் அடங்கும், இது கிமு 3100 இல் எகிப்தின் முதல் வம்சம் தோன்றுவதற்கு சற்று முன்னதாக இருந்தது என்று சுற்றுலா மற்றும் தொல்பொருள் அமைச்சகத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கி.மு 1800 இல் சினாய் முழுவதும் எகிப்துக்கு குடிபெயரத் தொடங்கிய ஹைக்சோஸின் காலத்திலிருந்து 37 கல்லறைகளும் அவற்றில் அடங்கும்.

கெய்ரோவின் வடக்கே உள்ள டகாஹ்லியா ஆளுநரின் கண்டுபிடிப்புகள் பண்டைய எகிப்தில் இரண்டு முக்கியமான இடைக்கால காலங்களில் வெளிச்சம் போடக்கூடும் என்று எகிப்தியலாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

கெய்ரோவில் உள்ள அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் எகிப்தியலாளர் சலீமா இக்ரம் கூறுகையில், "இது மிகவும் சுவாரஸ்யமான கல்லறை ஆகும், ஏனெனில் இது எகிப்திய வரலாற்றின் ஆரம்ப காலங்களில் சில முக்கியமான சகாப்தமான ஹைக்சோஸின் காலத்துடன் இணைகிறத என்றார்.


No comments