இங்கிலாந்தில் கொவிட் தடுப்பூசி போட 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு அழைப்பு


இங்கிலாந்தில் தடுப்பூசி திட்டம் ஒரு புதிய கட்டத்திற்குள் நுழைவதால், 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இப்போது என்ஹெச்எஸ் வலைத்தளம் வழியாக கோவிட் தடுப்பூசியைப் போட முன்பதிவு செய்யலாம்.

50 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் இங்கிலாந்தில் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பவர்கள் தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் வழங்கப்பட்ட பின்னர் இது வருகிறது.

தடுப்பூசியைப் போடுவதற்கு மக்கள் முற்பதிவு செய்ய என்ஹெச்எஸ் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

இருப்பினும் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை காலை அந்த தளம் செயலிழந்ததாகத் தெரிகிறது. என்ஹெச்எஸ் வலைத்தளம் தற்போது தொழில்நுட்ப சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறது.

இந்த சிக்கல்களைத் தீர்க்க நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம். உங்கள் பொறுமைக்கு நன்றி என என்ஹெச்எஸ் தெரிவித்துள்ளது.

No comments