செவ்வாயில் தரையிறங்கவுள்ள உலங்குவானூர்தி!


செவ்வாய்க்கோளில் 'Ingenuity' எனும் உலங்குவானூர்தி, ஏப்ரல் மாதத் தொடக்கத்தில் பறக்கவிட  உள்ளதாக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு 

செவ்வாய்க்கோளில் பறக்கவிருக்கும் முதல் ஹெலிகாப்டர் அது என்று கூறப்பட்டது. இதற்க்கு 'Ingenuity' என்று அழைக்கப்படும் அந்த உலங்குவானூர்தி 1.8 கிலோகிராம் எடை கொண்டது.

சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு செவ்வாய்க்கோளில் தரையிறங்கிய Perseverance விண்கலம், தன்னுடன் அந்த ஹெலிகாப்டரையும் கொண்டுசென்றுள்ளதாகவும் Wright சகோதரர்களின் விமானத்திலிருந்து, அஞ்சல் முத்திரை அளவிலான ஒரு துண்டுத்துணி, Ingenuity -இல் ஒட்டப்பட்டுள்ளது கூறப்பட்டுள்ளது.

No comments