கிளிநொச்சியை வந்தடைந்த #p2p ரணி

பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டிவரையிலான பேரணி இன்று காலை வுனியாவில் ஆரம்பித்த மன்னார் சென்றடைந்திருந்தது. பின்னர் அங்கிருந்து கிளிநொச்சியை வந்தடைந்தது  நிறைவடைந்துள்ளது.


No comments