மிருகங்கள் திரும்ப மறுக்கின்றன:சி.வி?இலங்கையில் போர் நடந்த போது நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் விலங்குகளின் பெயர்களால் அழைத்தோம், ஒருவருக்கொருவர் இரக்கமின்றி கொன்றோம் என தெரிவித்துள்ளார் சி.வி.விக்கினேஸ்வரன்.

விலங்குகளை காட்டுமிருகங்கள் என்றும், மூர்க்கமானவை என்றும், நாங்கள் குறிப்பிடுகிறோம், ஆனால் விலங்குகளின் பெயர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனிதர்கள் மிகவும் கொடூரமாக, மிருகத்தனமாக மற்றும் மோசமாக நடந்து கொண்டனர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு பகுதியினரை தான் குறிப்பிடுவதாகவும் ஆட்சியாளர்களை விமர்சித்துள்ளார் சி.வி.விக்கினேஸ்வரன்.

அசோகா மன்னரைப் போல தம்மை நினைக்கும் ஒரு பிரிவினரும் உள்ளனர். அவர்; போர் முடியும் வரை அவர் தனது போர்களில் மிருகத்தனமாக இருந்தார். அவர் வென்ற கலிங்கப் போரில்  300000 க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்தனர்.பின்னர் புத்தரின் ஞானத்தின் சொற்களைக் கேட்டபின் அவரது நடத்தை மாறியது. அன்பின் அர்த்தத்தை அவர் புரிந்து கொண்டார். முன்னதாக அவர் தன்னையும் தனது இராணுவத்தையும் அவருடன் நெருங்கிய உறவினர்களையும் தவிர அனைவரையும் வெறுத்தார். நண்பராக இருந்தாலும் எதிரியாக இருந்தாலும் அனைவரையும் நேசிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை அவர் புரிந்துகொண்டார்; எனவும் முன்னாள் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி.வி.விக்கினேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார். 


No comments