ஐரோப்பிய அதிகாரிகள் 27 பேருக்கு பயணத்தடையை விதித்தது ரஷ்யா!


ரஷ்ய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலெக்ஸி நவல்னியின் விஷம் தொடர்பாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பொருளாதாரத் தடைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக ஐரோப்பிய அதிகாரிகள் ரஷ்யாவிற்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்படும் மாஸ்கோ விரிவுபடுத்துகிறது என்று ரஷ்யாவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் நேற்றுசெவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்தது.

செவ்வாயன்று ஒரு அறிக்கையில், ரஷ்யாவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் பொருளாதாரத் தடைகளை "ஒரு மோதல் அரசியல் முடிவு" என்று கூறியதுடன், "ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பிற்குள் நுழைய மறுக்கப்படும் நிறுவனங்களின் பட்டியலை" விரிவுபடுத்துவதாக அறிவித்தது.

ரஷ்யாவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் ரஷ்யாவிலிருந்து தடைசெய்யப்படும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய அதிகாரிகளின் பெயர்களையோ அல்லது  நிறுவனங்களில் பெயர்களையோ வெளியிடவில்லை. ஆனால் இந்த பட்டியலில் 27 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழுவில் ரஷ்ய எதிர்ப்புத் தடை முயற்சிகளை ஊக்குவிப்பதற்குப் பொறுப்பானவர்களின் பெயர்கள் அடங்குவதாகக் கூறப்பட்டது.

அக்டோபரில், ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆறு ரஷ்ய அதிகாரிகள் மற்றும் ஒரு அரசு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மீது பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்தது.


No comments