கொவிட்19! தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளின் உயிரிழப்பு மற்றும் தொற்று தொடர்பிலான விபரங்கள்!


உலகத் தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளில் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கொரோனா தொற்றில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் புதிதாகத் தொற்று ஏற்பட்டவர்கள் தொடர்பிலான எண்ணிக்கை விபரங்கள்:-


No comments