மன்னார்: தபால் மூல வாக்களிப்பு!

மன்னார் மாவட்டம் - (வாக்கெண்ணல் நிலையம் 2)
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு - 1243
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 956
சிறிலங்கா பொதுஜனபெரமுன - 878

No comments