சம்பந்தனைக் கழுவி ஊத்திய மக்கள்

திருகோணமலையில் வாக்கு சேகரிக்கச் சென்ற தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தனை மக்கள் கேள்விகளால் கழுவி ஊத்தும் மக்கள்.

No comments