கொரோனா: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

covid-19இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (31-05-2020) கொரோனா தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 75
இன்றைய தொற்று: 333
மொத்த இறப்பு: 33,415
மொத்த தொற்று: 232,997

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 429
மொத்த இறப்பு: 4,395
மொத்த தொற்று: 37,542

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 3
இன்றைய தொற்று: 36
மொத்த இறப்பு: 574
மொத்த தொற்று: 11,669

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 3
மொத்த இறப்பு: 236
மொத்த தொற்று: 8,440

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 4
இன்றைய தொற்று: 33
மொத்த இறப்பு: 320
மொத்த தொற்று: 6,859

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 20
மொத்த இறப்பு: 10
மொத்த தொற்று: 1,633

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 223
இன்றைய தொற்று: 8,782
மொத்த இறப்பு: 5,408
மொத்த தொற்று: 190,609

No comments