கொரோனா மரணங்கள்: அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர்

covid-19
அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் நேற்று புதன்கிழமை (03-06-2020) கொரோனா தொற்றுநோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

அமெரிக்கா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1,083
இன்றைய தொற்று: 20,578
மொத்த இறப்பு: 109,142
மொத்த தொற்று: 1,901,783

கனடா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 103
இன்றைய தொற்று: 675
மொத்த இறப்பு: 7,498
மொத்த தொற்று: 93,085

அவுஸ்ரேலியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 8
மொத்த இறப்பு: 102
மொத்த தொற்று: 7,229

நியூசிலாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 00
மொத்த இறப்பு: 22
மொத்த தொற்று: 1,504

மலேசியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 93
மொத்த இறப்பு: 115
மொத்த தொற்று: 7,970

சிங்கப்பூர்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 569
மொத்த இறப்பு: 24
மொத்த தொற்று: 36,405

No comments