தாயகப்பற்றாளர் சுரேஷின் நினைவு சுமந்த பாடல்!

கனடாவில் தாயக விடுதலைக்காக செயற்பட்டு கடந்தவாரம் சாவடைந்த சுரேஷ் தப்பிராஜா நினைவாக உருவான பாடல்.

No comments