கொரோனா மரணங்கள்: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை (29-05-2020) கொரோனா தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 87
இன்றைய தொற்று: 516
மொத்த இறப்பு: 33,229
மொத்த தொற்று: 232,248

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 84
இன்றைய தொற்று: 749
மொத்த இறப்பு: 4,350
மொத்த தொற்று: 36,476

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 81
மொத்த இறப்பு: 568
மொத்த தொற்று: 11,593

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 11
இன்றைய தொற்று: 236
மொத்த இறப்பு: 236
மொத்த தொற்று: 8,422

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 33
மொத்த இறப்பு: 314
மொத்த தொற்று: 6,776

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 28
மொத்த இறப்பு: 10
மொத்த தொற்று: 1,558

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 269
இன்றைய தொற்று: 8,105
மொத்த இறப்பு: 4,980
மொத்த தொற்று: 173,491

No comments