கொரேனா!! அமொிக்கா 1973, பிரித்தானியா 980, பிரான்ஸ் 987

உலக நாடுகளில் இன்றைய கொரோனா தொற்று நோயினால் ஏற்பட்டுள்ள மரணங்கள் மற்றும் தொற்று நோய் தொடர்பான விபரங்கள்:-No comments