கேணல் கோபித் அவர்களின் வீரவணக்க நினைவு நாள் இன்றாகும்!

சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்பு படையணியின் சிறப்பு தளபதி கேணல் கோபித்
அவர்களின் வீரவணக்க நினைவு நாள் இன்றாகும்

No comments