"பதிவு" வாசகர்களுக்கு பொங்கல் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

பொங்கல் புத்தாண்டில் உடல் ஆரோக்கியத்துடனும், மகிழ்வுடனும் இருக்க, உங்களது எதிர்காலம் மெய்ப்பட "பதிவு" இணையத்தளத்தின் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் உளம் கனிந்த பொங்கல் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

No comments