சீமெந்துக்கு அதிகபட்ச சில்லறை விலை

சீமெந்துக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலையை நிர்ணயித்து அதிவிசேட வர்த்தமானி வெளியாகியுள்ளது.
இதனடிப்படையில் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் 50 கிலோகிராம் சீமெந்தின் விலை ஆயிரத்து 5 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேவேளை சீமெந்து தூள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு இலங்கையில் பொதியிடப்படும் சீமெந்து மூட்டையின் விலை 950 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் பொதியிடப்பட்டு இறக்குமதி செய்யப்படும் சீமெந்தின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை 930 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறித்த வர்த்தமானி அறிவித்தலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments