Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

தமிழ்நாடு சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் நினைவேந்தப்பட்டனர் மாவீரர்கள்

தமிழ்நாடு சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழீழ விடுதலைக்காக வித்தாகிய மாவீரர்களுக்கு இன்று பிற்பகல் ஒரு மணியளவில் மாணவர்கள் சுடரேற்றி வீரவணக்கம் செலுத்தினார்கள்.

No comments