கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லம்!

யாழ்ப்பாணம் - கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்துக்கான நினைவேந்தல் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் உணர்வெழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது
 


No comments