சிவாஜிலிங்கம் சுயேட்சையாக போட்டி?

சனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட கட்டுப்பணம் செலுத்திய 41 பேர் விபரங்கள் வெளிவந்துள்ளது.
இதில் சிவாஜிலிங்கம் சுயேட்சையாக போட்டியிடவே அனந்தி கட்டப்பணம் செலுத்தியுள்ளார்.

No comments