''தீயினில் எரியாத தீபங்கள்'' வீர வணக்க நிகழ்வு

பிரித்தானியாவில் நடைபெறவுள்ள லெப்.கேணல் குமரப்பா, லெப்.கேணல் புலேந்திரன் உட்பட 12 வேங்கைகளின் நினைவு வணக்கம்.

No comments