கிளிநொச்சியில் இடம்பெற்ற தமிழினப் படுகொலை நாள் நினைவேந்தல்

கிளிநொச்சியில் முன்னெடுக்கப்பட்ட தமிழினப் படுகொலையின் கொலையின் 10 ஆண்டு நிகழ்வுகள் மாலை இடம்பெற்றுள்ளன.

No comments