என்னைப்போல் யாரும் பாதிக்கக்கூடாது; விடுதலையான நிரபராதி அஜந்தன்!

என்னைப்போல் யாரும் பாதிக்கக்கூடாது என விடுதலையான முன்னாள் போராளி நிரபராதி அஜந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.

No comments