வாழைச்சேனையில் ஆயுதங்கள் மீட்பு!

வாழைச்சேனை,  மீராவோடை கிராமத்திலும் கும்புருமுனை பிரதேசத்திலும் தேடுதல் நடத்திய போது கைவிடப்பட்ட நிலையில் ஆயுதங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.

மீராவோடை பிரதேசத்திலுள்ள நீரோடைக்கு அருகில் பிளாஸ்டிக் குழாயில் மறைத்து வைத்திருந்த  நிலையில் ரி56ரக துப்பாக்கி ஒன்று கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

மீராவோடை முந்திரியம் தோட்டபகுதயில் ரி.56ரக துப்பாக்கி இரண்டும், கைத்துப்பாக்கி ஒன்று, டெட்டனேட்டர்கள் ஒன்பது (09), ஜெலிக்நைட் நான்கு (04) ரி56ரக துப்பாக்கி ரவைகள் என்பத்திரெண்டு (82), ரிவோல்வருக்கான ரவைகள் இருபத்துநான்கு (24), ரீ.56ரக மெகசின் இரண்டு (02) என்பன கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

No comments