மீண்டும் ஏறியது எரிபொருள்!


இலங்கையில் ஒரு மாத இடைவெளியில் இரண்டாவது தடவையாக எரிபொருள் விலை ஏற்றப்பட்டுள்ளது.இலங்கை நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர விடுத்துள்ள அறிவிப்பின் பிரகாரம் 
மீண்டும் எரிபொருள் விலை ஏற்றம்
New Fuel Prices;
Octane 92 - Rs.155;
Octane 95 - Rs.Rs.169; 
Super Diesel - Rs.141;

No comments