மீண்டும் ஜீ எஸ் பி


அமெரிக்காவினால் எமது நாட்டிற்கு பெற்றுக்கொடுக்கப்படுகின்ற ஜீ எஸ் பி வரிச்சலுகை எதிர்வரும் 22 ஆம் திகதி முதல் மீண்டும் அமுலுக்கு வரவுள்ளதாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது

No comments