நோர்வேயில் தியாகி அன்னைபூபதியம்மாவின் சிலை !


இன்று நோர்வே அன்னைபூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடத்தின் தலைமை வளாகத்தில் அன்னைபூபதியின் உருவச்சிலை திறந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments