உலகின் முன்னணியில் அறிவியல் வல்லரசாக சீனா


மேற்கத்திய நாடுகள் முக்கிய தொழில்நுட்பப் பகுதிகளில் மிகவும் பின்தங்கி இருப்பதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய அறிக்கையின் மூலம் உலகின் அறிவியல் வல்லரசாக சீனா முன்னணியில் உள்ளது.

பாதுகாப்பு, விண்வெளி, ஆற்றல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற முக்கியமான 44 தொழில்நுட்பத் துறைகளில் 37 இல் சீனா உலகை முன்னிலைப்படுத்துவதாக ஆஸ்திரேலிய மூலோபாயக் கொள்கை நிறுவனத்தின் அறிக்கை கண்டறிந்துள்ளது.

ஆய்வு செய்யப்பட்ட மற்ற ஏழு முக்கியமான தொழில்நுட்பப் பகுதிகளில் முன்னணியில் உள்ளது அமெரிக்கா ஆனால் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் சீனா உள்ளது.

அறிக்கையின்படி, சீனா பல்வேறு தொழில்களில் கணிசமாக அதிக அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இது எதிர்காலத்தில் மற்ற நாடுகளையும் ஆபத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

நீண்ட காலத்திற்கு, சீனாவின் முன்னணி ஆராய்ச்சி நிலை என்பது, கிட்டத்தட்ட அனைத்து துறைகளிலும் தற்போதைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் மட்டுமல்லாமல், இன்னும் இல்லாத எதிர்கால தொழில்நுட்பங்களிலும் சிறந்து விளங்க தன்னை அமைத்துக் கொண்டது என்று அறிக்கை கூறியது.

தணிக்கப்படாமல், இது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் கட்டுப்பாட்டை மட்டுமல்ல, உலகளாவிய சக்தி மற்றும் செல்வாக்கை ஒரு சர்வாதிகார அரசுக்கு மாற்றலாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியலில் முன்னணியில் இருக்கும் சீனா, தற்போதைய தொழில்களில் மட்டுமல்ல, இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத தொழில்நுட்பங்களிலும் முன்னணியில் உள்ளது என்று அறிக்கையின் பின்னால் உள்ள சிந்தனை நன்றி கூறியது.

சீனாவின் முன்னணி ஆராய்ச்சி முன்னேற்றங்களை வணிக அமைப்புகளுக்கு மொழிபெயர்ப்பதற்கான வெற்றிகரமான உத்திகள் மற்றும் திறமையான உற்பத்தித் தளத்திற்கு அளிக்கப்படும் தயாரிப்புகள், சில முக்கியமான தொழில்நுட்பங்களின் உலகளாவிய விநியோகத்தில் சீனாவைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கும் என்று அறிக்கை கூறியது.

No comments