இவ்வாண்டில் ஒன்றுமே செய்யவேண்டாம்!2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வேலைத்திட்டங்கள் முடியும் வரை புதிய திட்டங்களை ஆரம்பிக்க வேண்டாம் என தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

கடந்த அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்திப் பணிகள் புதிய கருத்தாக்கம் எனக்கூறி, பல்வேறு அரசாங்கங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டதாகவும், இதனால் மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர், பழைய திட்டங்களை முடித்து அதன் பின்னர் புதிய பணிகளை ஆரம்பிக்கவுள்ளதாகவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

2020 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில், தேசிய வீடமைப்பு மேம்பாட்டு ஆணையம் இரண்டு கடன் மற்றும் உதவி திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளது. “உனக்கொரு வீடு – நாட்டிற்கு ஒரு எதிர்காலம்” மற்றும் “மிஹிந்து நிவாஹன” ஆகிய இரண்டு திட்டங்கள் ஆகும்.

கடந்த கொவிட் தொற்றுநோய் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக, இந்தத் திட்டங்களின் இரண்டாவது, மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது தவணைகளுக்கான கட்டணம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. “உனக்கொரு வீடு – நாட்டிற்கு எதிர்காலம்” திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு கிராம சேவைக் களத்திலும் வீடு கட்டுவதற்கான வீட்டு உதவி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதன் கீழ் 1,885 வீடுகளுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டதுடன், எஞ்சிய தவணைகளை செலுத்துவதற்கு 283 மில்லியன் ரூபாவை அதிகார சபை ஒதுக்கியுள்ளது. மேலும், “மிஹிது நிவாஹன” வீடமைப்புத் திட்டத்தின் 58 வீடுகளுக்கு எஞ்சிய ஒதுக்கீட்டை வழங்க 9 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.


No comments