பாணின் விலை 10 ரூபாயால் குறைப்பு!


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் நாளைய தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் 450 கிராம் நிறையுடைய பாண் ஒன்றின் விலை 10 ரூபாயினால் குறைக்கப்படவுள்ளது.

 யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட கூட்டுறவு வெதுப்பக உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் க.குணரட்ணம் அறிவித்துள்ளார்.

இதன்படி பாண் ஒன்றின் புதிய விலை 180 ரூபாய் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments