மேலும் பல அமைச்சர்கள் வீதியில்!

 


விரைவில் நடைபெறவுள்ளதாக் கூறப்படும் அமைச்சரவை மாற்றத்தில் ஜி. எல். பீரிஸ், தினேஷ் குணவர்தன மற்றும் சரத் வீரசேகர ஆகிய அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கப்படவுள்ளதாக அரசாங்கத்தின் உள்ளகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதில், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜி. எல். அமைச்சுப் பதவியை வகிக்க முடியாது எனவும், அநேகமாக அவர் எதிர்காலத்தில் சபாநாயகராக நியமிக்கப்படுவார் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஏற்கனவே பல பிரச்சினைகள் உள்ள சரத் வீரசேகரவிற்கு பதிலாக தற்போது பொலிஸ் இராஜாங்க அமைச்சராக இருக்கும் திலும் அமுனுகம ​பொலிஸ் அமைச்சராக நியமிக்கப்படவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இராஜாங்க அமைச்சர் டி. வி.சானக்கவும் அமைச்சரவை அமைச்சராக நியமிக்கப்படுவார் எனத் தெரிவிக்கப் பட்டது.

மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே தனது அமைச்சுப் பதவியை இழப்பதுடன், அந்த அமைச்சும் பிரசன்ன ரணதுங்கவின் கீழ் கொண்டு வரப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.


No comments