கஜேந்திரன் கைது! சிறப்புரிமை மீறல்!! கஜேந்திரகுமார்

நல்லூரில் செல்வராசா கஜேந்திரன் கைது செய்து செய்யப்பட்டு பின் பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் நடத்தும் ஊடக சந்திப்பு.

 

No comments