சுவிசில் நடைபெற்ற நாட்டுப்பற்றாளர் நாள்!

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் தியாக தீபம் அன்னை பூபதியின் 33ஆம் ஆண்டு நாள் நினைவேந்தப்பட்டது.

No comments