டெஸ்லாசுக்குப் போட்டியாக மின்சார காரைத் தாயாரிக்கும் சீனா!!

சீனாவின் மிகப்பெரிய கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஜீலி ஒரு பிரீமியம் எலக்ட்ரிக் கார் பிராண்டை அறிமுகப்படுத்துகிறது, இது டெஸ்லாவை மின்சாரக் கார் பின்னுக்குத் தள்ளும் என நம்புகிறது.

வோல்வோ மற்றும் லோட்டசுக்குச் சொந்தமான சீன நிறுவனம் மின்சார வாகனங்களுக்கான சீனாவின் தேவையைச் சுட்டிக்காட்டி தனது ஜீக்கர் காரை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

ஜீக்ர் பிராண்டின் கீழ் உயர்தர ஈ.வி.க்களை உருவாக்கி உற்பத்தி செய்வதாகவும், 2021 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் விநியோகங்களைத் தொடங்குவதாகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.No comments