கிளிநொச்சியிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி ஆரம்பமாகிய #p2p பேரணி

 

பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி வரை பேரணி இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளிநொச்சியிருந்து ஆரம்பமாகி யாழ்ப்பாணம் நோக்கிப் பயணித்தது.

No comments