ஆஸ்திரேலியா குயின்ஸ்லாந்தில் நினைவேந்தப்பட்ட மாவீரர் நாள்

ஆஸ்திரேலியா குயின்ஸ்லாந்து மாநிலத்தில் 27-11-2020 வெள்ளிக்கிழமை அன்று சிறப்பாக நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு.

No comments