கனடாவில் 63 பேர் பலி! 4,613 பேருக்குத் தொற்று!


கனடாவில் கொரோனாவினால் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் புதிய தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள்.


உயிரிழப்பு: 63 பேர்

புதிய தொற்று: 4,613 பேர்

மொத்த உயிரிழப்பு: 10,891 பேர்

மொத்த தொற்றாளர்கள்: 291,931 பேர்

No comments