கொரோனா மரணங்கள்; அமெரிக்கா, பிரித்தானியா, பிரான்ஸ்

நேற்று (30) மட்டும் உலக நாடுகளில் கொரோனா தாக்கி 5,801 பேர் பலியாகியுள்ளனர்.

அத்துடன் 86,037 பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

மேலும் நாடுகள் அடிப்படையில் கொரோவினால் பலியானோர் மற்றும் தொற்றுக்கு உள்ளானோர் விபரம் பின்வருமாறு,

அமெரிக்கா :
பலியோனோர் - 2,201
தொற்றுக்குள்ளானோர் - 30,829

பிரித்தானியா :
பலியானோர் - 674
தொற்றுக்குள்ளானோர் - 6,032

பிரான்ஸ் :
பலியோனோர் - 289
தொற்றுக்குள்ளானோர் - 758

இத்தாலி :
பலியோனோர் - 285
தொற்றுக்குள்ளானோர் - 1,872

ஸ்பைன் :
பலியானோர் - 268
தொற்றுக்குள்ளானோர் - 2,740

கனடா :
பலியோனோர் - 188
தொற்றுக்குள்ளானோர் -1,639

ஜேர்மனி :
பலியோனோர் - 156
தொற்றுக்குள்ளானோர் - 1,470

No comments