இன்றைய மரணங்கள்: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இன்று திங்கட்கிழமை (04-05-2020) கொரோனா தொற்று
நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 195
இன்றைய தொற்று: 1,221
மொத்த இறப்பு: 29,079
மொத்த தொற்று: 211,938

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 90
இன்றைய தொற்று: 404
மொத்த இறப்பு: 2,769
மொத்த தொற்று: 22,721

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 9
இன்றைய தொற்று: 147
மொத்த இறப்பு: 493
மொத்த தொற்று: 9,670

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 3
இன்றைய தொற்று: 37
மொத்த இறப்பு: 214
மொத்த தொற்று: 7,884

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 10
இன்றைய தொற்று: 73
மொத்த இறப்பு: 240
மொத்த தொற்று: 5,327

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 33
மொத்த இறப்பு: 8
மொத்த தொற்று: 751

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 61
இன்றைய தொற்று: 2,365
மொத்த இறப்பு: 1,452
மொத்த தொற்று: 44,870

No comments