Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

இரணைமடுவின் அனைத்து கதவுகளும் திறப்பு!


இரணைமடுக் குளத்தின் வான் கதவுகள் திறக்கும் அளவில் மதியம் 12 மணியளவில் அதிகரிப்பு ஏற்படுத்தப்படும். குளத்தின் அனைத்து (14) வான் கதவுகளும் திறக்கப்படுகின்றன.இரண்டு வான் கதவுகள் 6 அங்குலமாகவும் இரண்டு வான் கதவுகள் 12 அங்குலமாகவும் நான்கு வான் கதவுகள் 18 அங்குலமாகவும் இரண்டு வான் கதவுகள் 24 அங்குலமாகவும் இரண்டு வான் கதவுகள் 30 அங்குலமாகவும் இரண்டு வான் கதவுகள் 36 அங்குலமாகவும் திறக்கப்பட்டுகின்றன என நீர்ப்பாசன திணைக்கள பொறியியலாளர் தற்போது அறிவித்துள்ளார்..

No comments