கொக்கட்டிச்சோலை படுகொலை 32 ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று!

கொக்கட்டிச்சோலை படுகொலை 32 ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று! 

# கொக்கட்டிச்சோலை # கொக்கட்டிச்சோலை படுகொலை #Kokkaddicholai #Kokkadichcholai massacre

No comments