தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் யேர்மனி அழைப்பு(காணொளி)

தமிழீழ விடுதலைக்காய் களமாடி, வழிகாட்டி விழிமூடிய உத்தமர்களை வணங்கி உறுதிகொள்ளும் புனித நாள்.!

27.11.2018; செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் 12:00மணி


Helmut KÖring Halle
Strobelallee40
44139 Dortmund

No comments